Program Rajdu

 

WSTĘPNY PROGRAM RAJDU

 

Niniejszy program ma charakter informacyjny, poglądowy i wstępny. Szczegóły startów i ostateczny Program Rajdu zostanie zamieszczony na Stronie internetowej nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem Rajdu.

czwartek 27 maja/26 sierpnia

 • otwarcie biura zawodów ok.16:00 do 21:00
 • badania techniczne po dokonaniu rejestracji w Biurze Rajdu w godz. 17.00-20.00
 • możliwość spożycia ciepłego posiłku wykupionego w HotTur 

piątek 28 maja/27 sierpnia:

 • otwarcie biura zawodów od 10:00 do 21:00
 • badania techniczne w Biurze Rajdu w godz. 6.00-8.00,
 • śniadanie od ok.7:00 
 • obowiązkowa odprawa wszystkich Uczestników – 8:00-8.30,
 • Prolog, w tym obowiązkowy dla zawodników Klas MEDIUM/EXPERT, nieobowiązkowy dla Klasy EASY – 9.00-10.30,
 • wywieszenie klasyfikacji po Prologu – godz. 10.45,
 • wyjazd z Bazy Rajdu na dojazdówki przydzielone do odpowiedniej Klasy – obowiązkowe dla każdej z Klas – od godz. 10.45,
 • start do Odcinków Specjalnych – wyjazd z Bazy Rajdu od godz. 10.45,
 • Odcinek Specjalny nr 1 (start dla Klasy EXPERT) – od godz. 11.30,
 • Odcinek Specjalny nr 1 (start dla Klasy MEDIUM) – od godz. 13.00,
 • kolacja od ok. 17:00
 • Odcinek Specjalny NOCNY, w tym obowiązkowy dla Klas MEDIUM/EXPERT na zaliczenie (bez pomiaru czasu), nieobowiązkowy dla Klasy EASY nieobowiązkowy – od godz. 21.00,

sobota 29 maja/28 sierpnia:

 • śniadanie od ok.7:00
 • obowiązkowa odprawa wszystkich Uczestników – 8:00-8.30,
 • start do Odcinków Specjalnych – od godz. 8.45,
 • rozegranie 4 Odcinków Specjalnych,
 • zupa od ok. 14:00 do ok.21:00 
 • kolacja  od ok. 17:30 do ok. 21:00
 • powrót do Bazy Rajdu – ok. godz. 19.00 ,
 • wyniki i reklamacje wyników – do godz. 19.30,
 • rozdanie trofeów w podziale na Klasy i Podklasy – po godz. 19.30.

niedziela 30 maja/29 sierpnia:

 • możliwość spożycia śniadania wykupionego w HotTur