Próba TOPOLA

Podobnie jak w ubiegłym roku OS Topola jest wyznaczony jako OS zaliczeniowy . Czyli zaliczając go będziecie klasyfikowani w końcowej liście i wynikach, Nie zaliczając – będziecie mogli przejechać cały Rajd z OSami włącznie, ale czas nie będzie klasyfikowany w wynikach. Dla odmiany przemianowaliśmy go na Próba Topola.

Zbierając opinie w ubiegłym roku , w tym roku wprowadziliśmy małą odmianę rodzaju trasy i tak będziecie mieli do wyboru

TOPOLĘ BŁOTNĄ lub TOPOLĘ TECHNICZNĄ

Topola Błotna: przejazd przez rzekę w starorzeczu Nysy Kłodzkiej

Topola Techniczna: przejazd przez szereg technicznych przeszkód , bale, równoważnia, koleina itp…

Start do obu prób w tym samym miejscu!!!

Tutaj link do śladu kierującego Was z Bazy do startu Próby

dojazd (plik w *gdb)

dojazd (plik w *gpx)

Poniżej nasze próby z jednym z elementów OS Topoli Technicznej – tzw równoważnia… Ciekawe przejechał czy się obalił ?

Regulamin OS TECHNICZNY TOPOLA

 1. Próba  Topola składa się z dwóch tras, do wyboru uczestnika.
 2. Wyboru można dokonać jedynie raz przed startem do wybranej trasy – trochę jest to wybór w ciemno, ale wycofać się nie można (przejechać rekreacyjnie drugą próbę można oczywiście po przejeździe wszystkich, którzy się na nią zdecydowali)!
 3. Uczestnik może przejechać dwie trasy Próba Topola, jednak tylko pierwszy wybór będzie oznaczany w klasyfikacji.
 4. NA PRÓBIE  TOPOLA NIE JEST ISTOTNY CZAS PRZEJAZDU przez trasę!!! TO JEST ODCINEK NA ZALICZENIE !
 5. Próba Topola jest odcinkiem specjalnym niezbędnym do zaliczenia, by można było liczyć czas w dniu następnym w ogólnej klasyfikacji w poszczególnych klasach.
 6. Jeśli nie przejedziesz Próby Topola, będziesz mógł w dalszym ciągu uczestniczyć w Rajdzie Tukan, nie będzie ci mierzony czas na poszczególnych OS w sobotę
 7. Aby zaliczyć Próbę Topola uczestnik wybiera do przejechania albo
  1. Topolę Błotną (mokra)
   albo
  1. Topolę Techniczną (sucha)
 8. Topola Błotna nie jest obarczona sekundami karnymi- liczy się tylko przejechanie od startu próby  do mety próby po wskazanej trasie bez skracania trasy, niezależnie od trudności trasy, dopuszczalna jest pomoc osób trzecich.
 9. Topola Techniczna zawiera przeszkody, które mogą skutkować naliczeniem karnych sekund do sobotnich czasów łącznych
 10. Niezaliczenie przeszkody na Topoli Technicznej „kosztować będzie 10 s/za przeszkodę”.
 11. Wybierając Topolę Techniczną uczestnik,  który nie zaliczy wszystkich przeszkód otrzyma 80 sekund łącznej kary, czas kar doliczony zostanie  do sumy wszystkich czasów OSów sobotnich.
 12. Zaliczenie przejazdu na Topoli Technicznej polega na przejechaniu toru przeszkód.

Opis przeszkód na Topoli Technicznej

Kolejność przeszkód zostanie ustalona przed imprezą w zależności
od warunków w terenie (deszcz).

 1. Przeszkoda drewniana – drzewo położone poprzecznie do toru jazdy, zaraz za nim podwójna „tarka” również drewniana. W sumie trzy przeszkody.
  1. Nie zaliczenie/nie wykonanie (objazd przeszkody)  zadania skutkuje doliczeniem dodatkowych 10 sekund.. – łącznie można karnie otrzymać aż 30 sek.
 2. Przełożenie elementu  z punktu A do punktu B. jedną ręką , prowadząc motocykl drugą ręką.  W miejscu wyznaczonym stojący przedmiot z uchwytem z punktu A przewieźć w wyznaczony punkt B. By zadanie zostało zaliczone element musi zostać ustawiony w oznaczone miejsce na ziemi. Niedopuszczalne jest rzucanie elementem po zabraniu go z miejsca A
  1. Nie zaliczenie/nie wykonanie zadania skutkuje doliczeniem dodatkowych 10 sekund.
 3. Równoważnia ruchoma – zadanie polega na wjechaniu i zjechaniu z równoważni nie dotykając podłoża stopami.
  1. Nie zaliczenie/nie wykonanie zadania skutkuje doliczeniem dodatkowych 10 sekund.
 4. Nawrót- zadanie polega na zawróceniu, na wyznaczonym do tego odcinku motocyklem nie dotykając stopami podłoża.
  1. Nie zaliczenie/nie wykonanie zadania skutkuje doliczeniem dodatkowych 10 sekund.
 5. Równoważnia stała – zadanie polega na przejechaniu od początku do końca po drewnianej równoważni dwoma kołami nie dotykając stopami podłoża.
  1.  Nie zaliczenie/nie wykonanie zadania skutkuje doliczeniem dodatkowych 10 sekund.
 6. Podjazd – zadanie polega na zaliczeniu podjazdu w wyznaczonym miejscu, bez dotykania nogami podłoża.
  1.  Nie zaliczenie/nie wykonanie zadania skutkuje doliczeniem dodatkowych 10 sekund.

INFORMACJE OGÓLNE

 • Próba Topola Techniczna nie jest na czas
  • Każde zadanie zostaje zaliczane przez sędzię głównego po konsultacji – potwierdzeniu w sposób umowny z sędzią przydzielonym do każdego zadania
  •  Zadania nie mogą być zaliczane częściowo
  • Przejazd przez przeszkody – zadania mogą być zaliczane tylko i wyłącznie w kolejności ustalonej na Próbie
  •  Decyzja sędziego głównego nie podlega dyskusji
  • ▪        Próba zaliczenia przeszkody – zadania może odbyć się tylko raz
  • Wjazd na przeszkodę – rozpoczęcie zadania może odbyć się tylko i wyłącznie po zakończeniu lub widocznym wycofaniu się poprzednika
  • Odcinek, w którym nie można stanąć będzie oznaczony wymalowanymi pasami